Cenník našich služieb

MINI SLUŽBY

OD €50.00 ročne

Balík služieb je určený pre živnostníkov a SZČO.

Cena záleží od počtu dokladov.

 

ZÁKLADNÉ SLUŽBY

OD €75.00 mesačne

Balík služieb je určený pre začínajúce a malé spoločnosti, neplatiteľov DPH s objemom dokladov do 50 ks/mesačne s 0-2 zamestnancami.

 

ŠTANDARDNÉ SLUŽBY

OD €180.00 mesačne

Balík služieb je určený pre stredné spoločnosti, platiteľov/neplatiteľov DPH s objemom dokladov do 100 ks/mesačne s 0-10 zamestnancami.

 

POKROČILÉ SLUŽBY

OD €270.00 mesačne

Balík služieb je určený pre väčšie spoločnosti, platiteľov DPH s objemom dokladov od 100 ks/mesačne s viac ako 10 zamestnancami.


Ceny sú orientačné a cenová ponuka bude vypracovaná na základe bližšej špecifikácie podnikateľskej činnosti.